1506TSA PeliLock

Zaštitni kovčezi
1506TSA PeliLock

1506TSA PeliLock

Brand: PELI Kategorija: Šifra: 1500-517-000E Cijena: 202,00 kn

Peli 1506TSA je kvalitetno izrađen lokot koji na sebi ima dodatnu oznaku TSA.

TSA je kratica od TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTRATION (američka agencija za domovinsku sigurnost), a sigurnosna bravica na dnu lokota omogućava ovlaštenim osobama na američkim aerodromima da otvore lokot putem specijalnog ključa. Na taj način Vaše stvari su uvijek sigurne. Lokot se zaključava kombinacijom 4 broja od kojih svaki može biti od 0 - 9.